Overhearing Button

The Real Life

Förbättrad distribution

När man har ett litet företag som man jobbar åt så är det alltid bra med att komma med ider på vad man kan göra för att förenkla tillvaron inom ramen för vad man tycket att chefen klarar och det var just detta jag gjorde. Det visade sig var en bra ide eftersom det gjorde att vi kunde öka vår utförsel av varor till kunder genom att vi skaffade oss en av dom första förpackningsmaskiner på företaget och detta resulterade i att vi efter detta fick komma med fria ider om vad man kunde göra mer på företaget och det var bra eftersom man kände sig meningsfull och fick respekt av chefen som visade god hänsyn.